Cvičení pro děti

Dětské centrum Krokodýl nabízí cvičení pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do 3 let a od 3 do 4 let pro děti bez rodičů. Smyslem cvičení je podpořit psychomotorický vývoj dítěte. Podporujeme rozvoj aktivit, ke kterým dítě svým přirozeným rozvojem dospěje. Dítě není nuceno k ničemu, co se mu nelíbí. Cvičení má být pro dítě i rodiče zábavou, podporuje vzájemný vztah rodiče a dítěte, protože je mu během hodiny věnována maximální pozornost.

Důležitou součástí je i vytváření sociálních kontaktů již od útlého věku. Děti si zvykají na přítomnost ostatních vrstevníků, na jiné prostředí. Najdou si zde první kamarády. I pro rodiče je to možnost podělit se o společné starosti, najít zde radu a podporu, seznámit se. Při lekcích se používají různé cvičební pomůcky, úměrné věku dětí, jako jsou různé matrace, gymnastické míče, trampolíny, kruhy, ale také skluzavky a houpačky. Součástí cvičení jsou písničky a říkanky, které podporují rozvoj řeči. Cvičením děti získávají obratnost, sebejistotu a stávají se samostatnější. Proto pak navazuje ve 3 letech cvičení bez rodičů, kam chodí děti samy a cvičí jen s lektorkou. Tyto děti pak mohou předvést své schopnosti na besídce, která je zakončením každého pololetí.

Proto neváhejte a dopřejte sobě i dítěti novou aktivitu, která může být příjemným obohacením vašeho života.

Komentáře nejsou povoleny.