Hudební školička

Dětské centrum Krokodýl nabízí kroužek hudební školička, kterou navštěvují děti od 1 roku do 3 let spolu s rodiči. A poté od 3 let chodí děti na kroužek samostatně.
V hodině se děti učí rozlišovat a napodobovat zvuky a tóny pomocí různých nástrojů nebo zvuků. Učí se koordinovat pohyb a dýchání. Osvojují si také základy rytmiky.

Děti mají možnost seznámit se s různými nástroji a s jejich zvuky. Při hodině jsou využívány například klávesy, kytara, tamburína, dřívka, triangl, xylofon a spousta dalších nástrojů, které si děti samy vyzkouší a zahrají si na ně. K různým písničkám se využívají také různé pomůcky, jako například míče, trampolína, stavebnice nebo padák. Děti při tomto kroužku také zapojují hrubou motoriku, která je v dětském věku velmi důležitá. Pokud děti aktivují hrubou motoriku v rytmických cvičeních, posílí se svalová činnost dítěte a dítě si začne utvářet rytmické představy a v budoucnu bude schopné rytmicky správně zpívat nebo hrát na hudební nástroj. Mezi tato cvičení patří různá pochodování, tancování nebo lezení. Tempo je samozřejmě přizpůsobováno pohybovým možnostem dětí.

Na kroužku si také děti při kontaktu s ostatními rozvíjí sociální vztahy, buď koukáním po ostatních nebo společnými aktivitami, kdy se děti snaží držet za ruce.

Přijďte si s námi zazpívat :-)

Komentáře nejsou povoleny.