Přihlášky na kroužky

Formulář už opět funguje.
Pro přihlášení na kroužek vyplňte prosím formulář:

Název kroužku
(vyžadováno)
Jméno a příjmení dítěte
(vyžadováno)
Adresa
(vyžadováno)


Datum narození
(vyžadováno)
Cena
Zdravotní stav dítěte
(vyžadováno)
Alergie
(vyžadováno)
Telefon na rodiče
(vyžadováno)
E-mail na rodiče
(vyžadováno)
Souhlasím s pořizování audiovizuálního záznamu (fotografie, film)
mého dítěte při aktivitách v DC Krokodýl a s uveřejněním těchto záznamů
na webových stránkách a na facebooku pro účely propagace
DC Krokodýl nebo případného sponzora (prosím zvolte):
Berte prosím na vědomí, že při nesouhlasu může být Vaše dítě u některých aktivit omezeno a Vy nebudete mít možnost sledovat jeho aktivity.
Akceptuji podmínky a provozní řád Dětského centra Krokodýl.
Poskytnuté osobní údaje zpracovává DC Krokodál za účelem plnění vzájemné smlouvy o poskytnutí služeb a na dobu nezbytně nutnou pro tento účel.
captcha

Komentáře nejsou povoleny.