Provozní řád Dětského centra Krokodýl

PROVOZOVATEL : ROMANA MACHOVÁ
JIRÁSKOVA 2222
256 01 BENEŠOV
IČO : 685 70 635
Tel.č. : 775 18 77 18
OTEVÍRACÍ DOBA :
PO 9.00 – 20.00
ÚT 9.00 – 20.00
ST 9.00 – 20.00
ČT 9.00 – 18.00
9.00 – 20.00
 1. Dopolední kroužky (kromě školičky) děti navštěvují s rodiči, odpolední bez rodičů.
 2. V celém areálu DC je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 3. Vstup do prostor DC je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky.
 4. Své svršky a obuv odkládejte v šatně. Nenechávejte věci ležet na zemi.
 5. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození DC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 6. Do DC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení z alergologie!
 7. Do DC mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
 8. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu při dopoledních kroužcích, při odpoledních kroužcích nese odpovědnost lektor.
 9. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce. Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC. Po dobu kroužku lektor doprovází děti na WC.
 10. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně. Každý lektor odpovídá za pořádek v DC.
 11. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí.“ Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
 12. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat provozní řád.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT V NAŠEM DC !

 1. Každý návštěvník, který jde do herny, se zapíše do knihy celým jménem a příjmením a zaplatí službě vstupné v hodnotě 30 ,- Kč za dospělého , nebo předloží permanentku . Děti mají vstup zdarma . Vstupné platí na celé dopoledne do DC v doprovodu dospělé osoby . Dopolední kroužky děti navštěvují s rodiči, odpolední bez rodičů .

 2. V celém areálu DC je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky .

 3. Vstup do prostor DC je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky .

 4. Své svršky a obuv odkládejte v šatně. Nenechávejte věci ležet na zemi .

 5. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození DC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu .

 6. Do DC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc ! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení z alergologie !

 7. Do DC mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.

 8. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v herně , při kroužku lektor .

 9. Nenechávejte jídlo a pití na nízkých stolech a parapetech . Po svačince každý rodič po svém dítěti uklidí . Každý rodič dbá o čistotu rukou svého dítěte .

 10. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce . Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC . Po dobu kroužku lektor doprovází děti na WC .

 11. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně . Každý lektor odpovídá za pořádek v DC .

 12. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí.“ Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo .

 13. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat provozní řád .

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT V NAŠEM DC !

Komentáře nejsou povoleny.